Shen Liang
Beijing Opera / Small Works

Shen Liang Beijing Opera Small Works
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-1
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang Beijing Opera Small Works
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-2
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang Beijing Opera Small Works
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-4
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-6
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-6
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-7
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-8
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-8
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-9
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-9
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-10
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-10
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-12
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-12
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cmShen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-13
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cmShen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-14
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm


Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-15
Shen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-15
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cmShen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-16
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cmShen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-17
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cmShen Liang: Beijing Opera, 2004, Small Works 11-18
Oil on Canvas, ca. 80 x 60 cm