Shen WeiGeboren 1977 in Shanghai. Lebt und arbeitet in New York.
Born in Shanghai 1977. Lives and works in New York.

Bitte fragen Sie in der Galerie nach dem aktuellen Lebenslauf.
Please ask the gallery for the updated CV.

Text des Künstlers / Artist Statement
Presse Text / Press Text


Birgit Antoni, Peter Bialobrezski, Oliver Boberg, Juan Davila, Bernard Faucon, Julian Faulhaber, Johannes Franzen, Shen Wei, Gosbert Gottmann, Robert F. Hammerstiel, Cosima Hanebeck, Naoya Hatakeyama, David Hilliard, John Hilliard, Huang Min, Edgar Lissel, Liu Ding, Ken Lum, Ma Jun, Taiji Matsue, Bas Meerman, Tracey Moffatt, Wilson Shien, Michael Ziegler, Mabel Palacín, Si-Chan Park, Ren Xiaolin, Shen Liang, Hiroshi Sunairi, Arthur Tress, Javier Vallhonrat, Sandy Volz, Christian Wolter, Zhao Nengzhi Shen Wei