Richard Ross



Geboren 1947. Arbeitet und lebt in Santa Barbara, CA, USA.
Born 1947. He works and lives in Santa Barbara, CA, USA.

Bitte fragen Sie in der Galerie nach dem aktuellen Lebenslauf.
Please ask the gallery for the updated CV.




Birgit Antoni, Peter Bialobrezski, Oliver Boberg, Richard Ross, Juan Davila, Bernard Faucon, Julian Faulhaber, Johannes Franzen, Jĺrg Geismar, Gosbert Gottmann, Robert F. Hammerstiel, Cosima Hanebeck, Naoya Hatakeyama, David Hilliard, John Hilliard, Huang Min, Edgar Lissel, Liu Ding, Ken Lum, Ma Jun, Taiji Matsue, Bas Meerman, Tracey Moffatt, Joachim Schumacher, Michael Ziegler,Mabel Palacín, Si-Chan Park, Ren Xiaolin, Shen Liang, Hiroshi Sunairi, Arthur Tress, Javier Vallhonrat, Sandy Volz, Christian Wolter, Zhao Nengzhi, Thomas Draschan Susa Templin