Ken Lum
I Donít Know
Ken Lum, I donít know if I understand, 2004, 152 x 243 cm
I donít know if I understand, 2004, 152 x 243 cm


I donít know what more to say, 2004, 152 x 243 cm
I donít know what more to say, 2004, 152 x 243 cm


I donít know whats right or wrong, 2004, 152 x 243 cm
I donít know whats right or wrong, 2004, 152 x 243 cm


I donít know whether to laugh or cry, 2004, 152  x 243 cm
I donít know whether to laugh or cry, 2004, 152 x 243 cm


I donít know which way to turn, 2004, 152 x 233 cm
I donít know which way to turn, 2004, 152 x 233 cm


Ken Lum, I donít know why ist always me, 2004, 152 x 253 cm
I donít know why ist always me, 2004, 152 x 253 cm