Susa TemplinGeboren 1965
, lebt und arbeitet in Berlin und Frankfurt.
Born 1965, lives and works in Berlin and Frankfurt.

Bitte fragen Sie in der Galerie nach dem aktuellen Lebenslauf.
Please ask the gallery for the updated CV.

Arbeiten von Susa Templin PDF/ Works by Susa Templin PDFBirgit Antoni, Peter Bialobrezski, Oliver Boberg, Juan Davila, Bernard Faucon, Julian Faulhaber, Johannes Franzen, Jĺrg Geismar, Gosbert Gottmann, Robert F. Hammerstiel, Cosima Hanebeck, Naoya Hatakeyama, David Hilliard, John Hilliard, Huang Min, Edgar Lissel, Liu Ding, Ken Lum, Ma Jun, Taiji Matsue, Bas Meerman, Tracey Moffatt, Joachim Schumacher, Michael Ziegler,Mabel Palacín, Si-Chan Park, Ren Xiaolin, Shen Liang, Hiroshi Sunairi, Arthur Tress, Javier Vallhonrat, Sandy Volz, Christian Wolter, Zhao Nengzhi, Thomas Draschan Susa Templin